Leverantör

Micor AB

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och tillverkar sågklingor för industriell sönderdelning inom en rad olika applikationsområden. Kunderna omfattas av sågverk, möbelindustrin, och snickare etc.