Leverantör

Mevera Metall AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Representerar tillverkare av metallhalvfabrikat från Tyskland, Schweiz, England, Frankrike och Italien. Kunder är bl.a. underleverantörer till fordons- och elektronikindustrin, byggindustrin samt grossister.