Leverantör

Merivaara AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillhandahåller ett brett utbud av sjukhusmöbler, t ex operationsbord, medicinsk belysning, akutvagnar och patientvagnar, förlossningssängar och patientsängar.

Företagets samtliga miljöbedömningar