Leverantör

Mericon Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Inriktade på icke aktiva elkomponenter såsom flexibla kopparskenor, solida kopparskenor, jordflätor samt isolatorer. Utför också prefabricering av material, som t.ex. bockning och håltagning.

Företagets samtliga miljöbedömningar