Leverantör

Melins Metall AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produktionen består huvudsakligen av legotillverkning av sandgjutna aluminiumdetaljer på upp till 1,5 ton.