Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

MegaKone Oy

Företagsbeskrivning

MegaKone tillverkar värmecentraler för fast bränsle för uppvärmning av jordbruk, industri och bostadsutrymmen med effektbehov upp till 40 kW - 4 MW.