Leverantör

MegaKone Oy

Företagsbeskrivning

MegaKone tillverkar värmecentraler för fast bränsle för uppvärmning av jordbruk, industri och bostadsutrymmen med effektbehov upp till 40 kW - 4 MW.