Leverantör

MCT Brattberg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar MCT-, EMC- och LCS-system samt RGP-rörtätningar. Monteringsfärdiga system avsett för tätning av kabel- och rör- genomföringar mot brand, rök gaser, explotion, vattentryck, elektormagnetisk strålning och gamma-strålning.

Företagets samtliga miljöbedömningar