För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
Företag

Martinsons Byggsystem

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är en av Sveriges största träförädlingsindustrier med produktion av sågade och vidareförädlade varor t.ex. målade paneler, impregnerat, fingerskarvat, limträ som standard-/specialbalk, limträfackverk, limträpanel, massivträ, träbroar m.m.

Nyhetsartiklar

KL-trä Svanenmärks

KL-trä Svanenmärks

Martinsons lanserar korslimmat trä (KL-trä) som är miljömärkt med Svanen, det officiella nordiska miljömärket. Därmed är Martinsons först ut med att miljömärka byggskivor av korslimmat trä.