Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Martinsons Byggsystem

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är en av Sveriges största träförädlingsindustrier med produktion av sågade och vidareförädlade varor t.ex. målade paneler, impregnerat, fingerskarvat, limträ som standard-/specialbalk, limträfackverk, limträpanel, massivträ, träbroar m.m.

Nyhetsartiklar

KL-trä Svanenmärks

KL-trä Svanenmärks

Martinsons lanserar korslimmat trä (KL-trä) som är miljömärkt med Svanen, det officiella nordiska miljömärket. Därmed är Martinsons först ut med att miljömärka byggskivor av korslimmat trä.