Leverantör

Martinsons Byggsystem

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är en av Sveriges största träförädlingsindustrier med produktion av sågade och vidareförädlade varor t.ex. målade paneler, impregnerat, fingerskarvat, limträ som standard-/specialbalk, limträfackverk, limträpanel, massivträ, träbroar m.m.

Nyhetsartiklar

KL-trä Svanenmärks

KL-trä Svanenmärks

Martinsons lanserar korslimmat trä (KL-trä) som är miljömärkt med Svanen, det officiella nordiska miljömärket. Därmed är Martinsons först ut med att miljömärka byggskivor av korslimmat trä.