Leverantör

Mann Teknik AB

Företagsbeskrivning

Droppfria kopplingar från Mann Tek (Dry disconnect couplings) för säker hantering av vätskor och gas (LPG, kemikalier, petroleumprodukter såsom bränslen mm).