Företag

Maku Stål AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Maku Stål AB är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011. Samtliga produkter CE-märks. Certifikat Nr 1505-CPR-CS1028. Som certifieringsorgan har Nordcert AB använts.

Maku tillverkar konstruktioner upp till utförandeklass EXC3. Fackverksbalkar och stålstommar dimensioneras enligt EKS 9 samt Eurocode 0, 1 och 3.

Företagets samtliga miljöbedömningar