Leverantör

Macserien Produktion AB

Företagsbeskrivning

Företaget producerar rengöringsmedel till områden inom fordonsvård, verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin, restaurang&storkök, allmän rengöring samt rengöringsteknik.

Företagets samtliga miljöbedömningar