Företag

LKAB Berg & Betong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget producerar och säljer produkter av förädlad gråberg, tillverkar sprängämnen samt utför arbeten inom bergsförstärkning

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)