Företag

LK Armatur AB

Produkter

Företagsbeskrivning

LK Acaso utvecklar och marknadsför energibesparande produkter för värmebranschen. Produktsortimentet består av elektroniska styrutrustningar, reglerventiler, laddpaket och shuntventiler