Företag

Ljuskronor i Gränna AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget har specialiserat sig på att tillverka lyftanordningar vilka riktar in sig på höjning och sänkning av objekt för service och rengöring, typ belysningsarmaturer i höga utrymmen.