Företag

LiMtek & Mikab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produktutveckling, tillverkning och försäljning av limprodukter, kompositer, rengöringsmedel etc, Innehar även MikaBakt bakteriekultur för rening av avloppsstammar, pumpstationer och fettavskiljare.

Företagets samtliga miljöbedömningar