Leverantör

Liko AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar lösningar för lyft och förflyttningar av rörelsehindrade personer, till exempel vid äldreboenden, skolor och habilitering, sjukhus eller i hemmet.

Företagets samtliga miljöbedömningar