Företag

Lidaverken AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar luckor i golv och väggar i industrilokaler samt tillverkning av olika formar och behållare till vatten, diesel och eldningsolja. Företaget utför även stål- och svetsarbeten för den kommunala sektorn.

Företagets samtliga miljöbedömningar