Leverantör

L&d Ergofokus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget jobbar med ergonomiska produkter, såsom lyfthjälpmedel, höj- & sänkbara bord och arbetsplattformar. Företaget riktar sig till storkök och livsmedelsindustri, liksom läkemedels-, bil- och anläggningsingsindustri.

Företagets samtliga miljöbedömningar