Företag

Lättklinkerbetong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Lättklinkerbetong tillverkar prefabricerade betongelement för alla typer av byggnationer, som t.ex. grunder, väggelement och bjälklag.

Företagets samtliga miljöbedömningar