Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Latour Industries AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Latour Industries tillhandahåller el- och luftdrivna handverktyg för industri, bygg och fordinsindustri. Företaget är även rådgivande i monterings- och åtdragningstekniska frågor, samt erbjuder system för valitetsstyrning av verktyg och förband.

Företagets samtliga miljöbedömningar