Leverantör

Lassfolks Plåt & Maskin AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver plåtslageri, omläggning och renovering av tak med olika typer av beläggning, utför smides- och svetsarbeten, levererar reservdelar och utför service av plåtslagerimaskiner samt uthyrning av skyddsräcken