Företag

Långviksmon Cement AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget har försäljning av fabriksbetong samt tillverkning av bl.a. brunnsringar, trekammarbrunnar och betonghålsten.