Företag

Kylma AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Kylma AB är en teknikhandel inom kyla och värmepumpar. Levererar kyl- och värmepumpsaggregat till kyl- och värmepumpsbranschen, med försäljning och hämtlager på sju orter.

Företagets samtliga miljöbedömningar