Leverantör

KSAB Golf Equipment AB

Produkter

Företagsbeskrivning

KSAB är en grönyteleverantör som arbetar inom tre olika produktområden; golf, konstgräs och bevattning. Sedan början på 80-talet har golfbanor varit företagets huvudmålgrupp men numera omfattar sortiment även idrottsverksamheter, offentliga miljöer och privata trädgårdar. Redskap och instrument för grönyteskötsel, helautomatisk bevattningsanläggning, konstgräs, hybridgräs, nätuppsättning, skyltar och annan kringutrustning för idrottsmiljöer. Företaget levererar, installerar och gör service.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video