Företag

Koppers Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Osmose Sweden AB ingår i den amerikanska koncernen Osmose Inc. Företaget producerar och säljer teknologi och produkter för industriell träskyddsbehandling.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)