Leverantör

Kontrollmetod K.M.D. AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Kontrollmetod K.M.D. AB är ett agenturföretag för oförstörande materialprovningsutrustning till verkstads- och processindustrin. Arbetar även med kontrollinstrument för ytbehandlingsindustrin och provnings- och labbutrustning för betong, asfalt och ballastindustrin.