Leverantör

Komsol AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Komsol erbjuder produkter för impregnering och hydrofobering av betong, tegel och puts. Vattentätning, fuktskydd och ytskydd mot kemisk och mekanisk nedbrytning.

Företagets samtliga miljöbedömningar