Leverantör

Kombi Ringen AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar brunnslås samt ringar och plattor som håller brunnslock i nivå med övriga marken. De utvecklar också lätthanterliga brunnslås som förhindrar onödiga olyckor.

Företagets samtliga miljöbedömningar