Leverantör

Knycer AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Konkurs inledd 2015-12-17. Företaget utvecklar den mest naturliga metoden att torka tvätt. Med smart teknik, utan värme, efterliknas naturens sommarbris och gör den effektivare.

Företagets samtliga miljöbedömningar