Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Kensapuu

Produkter

Företagsbeskrivning

Kensapuu Oy är beläget i Kalajoki kommun i Österbotten. Familjeföretaget grundades 1989. Personalstyrkan omfattar över 80 personer. År 2017 var omsättningen 7,8 miljoner euro. Huvudvikten i verksamheten är lagd till Finland, exportens andel utgör cirka 20 procent.