Företag

Kennedygruppen AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Kennedygruppen AB är företaget bakom varumärket Keddy. Tillverkningen av spis- och skorstensprodukter sker dels vid egen fabrik i Boråsområdet dels hos fristående underleverantörer.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)