Leverantör

Kendrill AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Kendrill AB hyr ut maskiner avsedda för håltagning och demolering, samt utför reparationer och service på diverse maskiner. Kendrill AB säljer även håltagningsutrustning och utför håltagning i betong.