Leverantör

KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Företagsbeskrivning

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och är tillsyns­myndig­het som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.