Företag

KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Företagsbeskrivning

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och är tillsyns­myndig­het som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

Nyhetsartiklar

Förslag till lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

Förslag till lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

1 december lämnade Kemikalieinspektionen in en rapport till regeringen med ett förslag om en lagstiftning mot hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Förslaget omfattar emissioner av kemiska ämnen från golv-, tak- och väggprodukter och syftar till att skydda barn mot skadliga kemikalier i inomhusmiljön.