Leverantör

Kathrein-Werke KG

Produkter

Företagsbeskrivning

Producent av antennsystemsteknik, som t.ex. basstationssystem för mobilnät, satellitmottagningssystem, mottagare för marksända signaler, specialantenner för fordon samt radiokommunikationssystem för proffessionell användning.