Företag

Karob AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Med ett serviceavtal erbjuds upp till 10-års garanti på multicontrol-produkter.

Karob/EDER är en patenterad marknadsledande teknik och är enligt företaget själva den enda på marknaden som har avgasningskapacitet om <0,1mg syre liter media i hela systemet som uppfyller enligt gällande normer SS-EN 128 28 samt AMA VVS‌ & Kyla 19.

Avgasningskapaciteten är dokumenterad/kontrollerad av ett oberoende ackrediterat laboratorium.

Företagets samtliga miljöbedömningar