Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Karob AB

Produkter

Företagsbeskrivning

KAROB AB representerar EDER; marknadsledande avgasnings-, expansions- & tryckhållningsteknik med nästan 50-års erfarenhet. Eder multicontrol är en patentskyddad kombiutrustning som sköter avgasning, tryckhållning, expansion & kontrollerad/automatisk påfyllning i slutna vätskeburna energisystem. Samtliga EDER multicontrol är besiktningsbefriade då expansionskärlen ej är trycksatta och är den enda produkten/tekniken på marknaden som har dokumenterad (av oberoende laboratorium) gasreduktion ned till < 0.1mg syre/liter (gränsvärde enl. gällande normer) i hela kyl- och värmesystemets media. 

Eder multicontrol uppfyller gällande normer enligt RISE (Nordens största korrosionsforskningsinstitut). VDI 2035, samt normen SS EN 12828:2012+A1:2014 för slutna energisystem. 

5 års garanti där det ingår driftsättning, möjlighet till förlängning upp till 10 års garanti med serviceavtal. Avgasnings-/expansionsteknik med litet underhåll och service samt låg LCC kalkyl över tid. Påvisad livslängd om > 45 år på tekniken. Besparing på 3-6% på energikostnaden genom bättre avkylning samt erhållen förutsättning till mycket större besparingar skapas. 

Närmare 5000 avgasare & kombiutrustningar från EDER /KAROB AB är installerade i Sverige sedan 1993. Försumbar energiförbrukning och enkel installation på EDER multicontrol. Kan kopplas upp mot DUC (varning, larm/fel, aktiv spädmatning, utr avstängd), kan även utrustas med kommunikationsmoduler efter önskemål/behov (Modbus, digital, analog mfl). Kontaktinformation finns på utrustningen vid önskad support direkt från företaget.

Företagets samtliga miljöbedömningar