Leverantör

Kaba AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2017-01-03 med dormakaba Sverige AB Kaba AB ingår i Kaba Group med verksamhet i drygt 60 länder och är ett av världens ledande företag inom lås och säkerhetssystem.

Företagets samtliga miljöbedömningar