Företag

Josef Davidssons Eftr. AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets verksamhet består av försäljning och renovering av gamla vedeldade spisar och kaminer, och tillverkning av nya sådana. Tillhandahåller också reservdelar till vedeldade köksspisar och kaminer från slutet av 1800-talet och framåt.