Företag

Joreds Postformning och Laminatteknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar skivmaterial av olika slag, framförallt med laminat i olika former inom inredning och byggnation.