Leverantör

JOR AB

Produkter

Företagsbeskrivning

JoR Measurement erbjuder mätsystem inom sjukvård, forskning, skolutbildning, lättare och tyngre industri, hos fordonstillverkare m fl samt produkter för automation, industridatorer, programvara och kort för CAN, FF (Fieldbus Foundation) och PROFIBUS.