Företag

Järven Plast & Smide AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Järven Group består av:
 
Järven Health Care med produkter för patienter genom hela vårdkedjan, evakueringsmadrasser m m.

Järven Akustik som är heltäckande inom bullerdämpning.

Järven Ecotech som projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Nyhetsartiklar