För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
Företag

Järven Plast & Smide AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Järven Group består av:

Järven Akustik som är heltäckande inom bullerdämpning.
 
Järven Health Care med produkter för patienter genom hela vårdkedjan, evakueringsmadrasser m m.

Järven Ecotech som projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Järven SEDAB, dotterbolag som har utvecklat världsledande mobila saneringssystem för sanering av människor och material som har utsatts för farliga biologiska och kemiska ämnen.

Nyhetsartiklar