Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

ISP Prod AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ISP Prod tillverkar och säljer fallskydd till plast- och betongbrunnar.

Nyhetsartiklar

Gör brunnen barnsäker med fallskydd

Gör brunnen barnsäker med fallskydd

Det finns ett stort antal brunnar i landet som är enkla att öppna. Lock som inte stängts ordentligt efter exempelvis slamsugning är också en stor fara. Fallskyddet förhindrar att människor, främst barn, och djur faller ner i brunnar. Varje år händer det flera olyckor som leder till allvarliga skador, psykiska men och dödsfall. Med fallskydd monterat i brunnen händer inte detta.