Leverantör

Introteknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Introteknik AB har varit verksamt sen 1980-talet och har utökat försäljningen av grundfärgen Isotrol Grund med egenutvecklade system för underhållsmålning. Samt inlett samarbete med andra färgtillverkare för skapa system för alla typer av behov av rostskydd. Fokus har legat på att undvika blästring och uppnå bra resultat på objekt som är svåra att rengöra, vilket konkurrerande produkter kräver. Genom sitt breda produktsortiment kan de erbjuda lösningar oavsett objekt och miljö. 

Våra färger används vid skydd av många delar av Sveriges infrastruktur. I jordbruket i södra Sverige till gruvdriften i norr. Av banverket för bromålning, på kraftledningsstolpar och ställverk av energiaktörer, på spårvagnar och tunnelbanevagnar hos tex SL, på tak till såväl slott likt Rosersberg samt industribyggnader likt VA-verket. De används på bruksmaskiner inom jordbruket och skyddar kulturminnesarv likt fyrar, linbanor och kranar.

Tester som utförts under mer än 30 år har genomgående visat att Introtekniks system kan konkurrera med alternativa produkter, trots en enklare förbehandling, och mindre avfall i form av blästersand och gamla färgrester. Det ger både ekonomiska vinster, såväl som miljövinster i form av minskat avfall.

Företagets samtliga miljöbedömningar