Leverantör

Ingenjörsfirman Elektro Relä AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ingenjörsfirman Elektro Relä AB arbetar med produkter för styrning reglering och övervakning av pannor och fjärrvärme, bland annat internetbaserade lösningar för effektiv energianvändning i fjärrvärmeundercentralerna. Använder miljöanpassade lösningar vid val av materiel i ingående komponenter.