Företag

INDUSTRIFAKTA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser ger Industrifakta en bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och rekommendationer som bidrar till rätt beslut. Förutom konjunkturbevakning gör Industrifakta omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och undersökningar.

Information på webben

Nyhetsartiklar