Företag

INDUSTRIFAKTA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser ger Industrifakta en bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och rekommendationer som bidrar till rätt beslut. Förutom konjunkturbevakning gör Industrifakta omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och undersökningar.

Information på webben

Nyhetsartiklar

Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

Två gånger per år mäter Industrifakta aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med kartläggningen intervjuas en fastighetspanel bestående av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning inom byggnadsunderhåll.