Företag

Navet Analytics AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser ger Navet Analytics en bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och rekommendationer som bidrar till rätt beslut. Förutom konjunkturbevakning gör Navet Analytics omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och undersökningar.

Nyhetsartiklar