Företag

INDUSTRIFAKTA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser ger Industrifakta en bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och rekommendationer som bidrar till rätt beslut. Förutom konjunkturbevakning gör Industrifakta omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och undersökningar.

Information på webben

Nyhetsartiklar

Rekordstor brist på tekniska installatörer. Foto: Anders Wester

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Det råder rekordstor brist på flera sorters kompetenser inom installationsintensiva sektorer på byggmarknaden. Enligt analysföretaget Industrifaktas löpande mätning av rekryteringsbehov har omkring 9 av 10 företag stora behov att hitta rätt sorts personal och det gäller inte bara montörer utan även tjänstemän.