Företag

Indus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Indus tar fram ritningar och anpassar modulerna efter kundens önskemål. Vi monterar innerväggar, lägger mattor, installerar köksutrustning och förbereder el, vatten och avlopp etc. Innan transporten kontrollerar vi att marken förberetts och vår egen personal finns på plats när modulerna levereras för att säkerställa funktionen.
Vi renoverar modulerna noggrant mellan hyresperioderna, innan de anpassas för nästa behov.

Indus är ett familjeföretag som har hyrt ut moduler sedan 1974. Vi är cirka 65 anställda och finns i Stenungsund, Oslo och Stockholm.