Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Induf AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför sedan 1987 Rust-Oleums färgprodukter för professionella användare verksamma inom måleri, industriell och kommunal drift och underhåll, fastighetsförvaltning m m.

Tyngdpunkten ligger på problemlösande och skyddande färgprodukter för utsatta metallytor, stålkonstruktioner, maskiner, tak och fasader såväl som interiöra ytor i produktionslokaler, industrigolv, invallningar, bassänger osv.

Rust-Oleum Netherlands B.V. grundat 1921, och Martin Mathys S.A. grundades år 1845 och ingår i RPM Inc USA. De har representation i fler än 130 länder och har 68 produktionsanläggningar i 17 länder och är med en nettoförsäljning överstigande 2 miljarder Euro en av världens tio största färgproducenter.

Företagets samtliga miljöbedömningar