Leverantör

Idesta Byggsystem AB

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-05-08 med AB Idesta. Idesta Byggsystem AB arbetar med rostfri storköksutrustning.