Leverantör

Icopal Danmark a/s

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Kärnverksamheterna är produktion av tätskikt, takavvattning, takljus och brandventilatorer. Se även www.icopal.se.