Leverantör

iCell AB (publ)

Produkter

Företagsbeskrivning

Konkurs inledd 2019-10-24. iCell levererar cellulosaisolering för ny- och tilläggsisolering. Isoleringen baseras på återvunnet tidningspapper och kan fås som lösfyllnadsisolering/lösullsisolering och skivisolering.

Video