Företag

iCell AB (publ)

Produkter

Företagsbeskrivning

iCell levererar cellulosaisolering för ny- och tilläggsisolering. Isoleringen baseras på återvunnet tidningspapper och kan fås som lösfyllnadsisolering/lösullsisolering och skivisolering.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video