Företag

Hymo AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Exempel på användningsområden: 

- hiss vid mindre nivåskillnader,
- lastkaj (hel eller del av),
- arbetsbord och arbetsplattform,
- länk i hanterings- och transportsystem, t ex för skivor, plåtar od.

Lyftborden är enligt tillverkaren CE-märkta och uppfyller standarden för lyftbord enligt SS-EN 1570.
Instruktionsbok/reservdelsförteckning/inbyggnadsritning och illustrerad installationsbeskrivning medföljer varje lyftbord.
Utbildad servicepersonal och reservdelsförråd finns på tio platser i Sverige.
Företaget lämnar också två års garanti mot material- och montagefel.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video